Preke

Preke

God dink ‘n plan uit

SKRIFLESING ‘Gaan af na die pottebakker se huis toe, Ek sal daar met jou praat. Maar sê nou vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem: So sê die Here: Ek berei vir julle ‘n ramp voor, Ek is besig om ‘n besluit oor julle te neem. Elkeen moet hom van sy verkeerde lewe bekeer. Maak julle lewe en julle dade reg. ‘ Jeremia 18: 1-11

Die Gees laat herlewe

SKRIFLESING Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?” Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.” ‘Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?” Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.”’ Esegiël 37: 1-14

Die stroom uit die heiligdom

SKRIFLESING Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring.” Esegiël 47: 1-12

God is Koning!!

SKRIFLESING Die Here regeer, die aarde moet juig, al die baie eilande moet bly wees! Die Here is omgewe van donker wolke; sy troon is gebou op reg en geregtigheid . . . PSALMS 97