Woordverkondiging

Woordverkondiging

ONS ROEPING

Die hoogste roepings van die Kerk is die van aanbidding. Woordverkondiging is die ruggraat waarsonder ons nie kan funksioneer nie. Ons kry leiding uit die Woord van God:

xxx.

JOHANNES 4:23-24

ONS AKSIEPLAN

xxx

xxx.

xxx

xxx.

xxx

xxx.

AKSIESPAN

DR. TRIX TRUTER