Kommunikasie & Beeldbestuur

Kommunikasie & Beeldbestuur

ONS ROEPING

Die Kommunikasie & Beeldbestuur Bedieningsgroep voorsien dat daar deurlopend gestreef sal word om die beste beskikbare kommunikasie mediums te aktiveer en te benut om die Magaliesberg Gesinskerk roeping, beeld en die  die Koningkryk van God intern en ekstern tot die gemeente te versprei en te bemark.

Dit sal gedoen word deur die effektiewe en optimale aanwending van elektroniese en gedrukte media sowel as die gebruik van visuele voorstellings om die Valleisig beeld en roeping te beleef en te verkondig. Ons kry leiding uit die Woord van God:

Julle kan aan julle nageslag gaan vertel hoe Ek met al hierdie dinge wat Ek gedoen het, die Egiptenaars belaglik gemaak het. Ek het dit gedoen om vir julle te wys hoe sterk Ek is en om julle almal te oortuig dat Ek werklik die Here is.”

EKSODUS 10:2

ONS AKSIEPLAN

BEELDBESTUUR

Die taak van die Beeldbestuur Koördineerder is om ‘n eietydse beeld vir die Magaliesberg Gesinskerk te skep, Dit word gedryf deur die doelgedrewe identiteit van die gemeente in media en aanlyn uit te beeld.

SOSIALE MEDIA

Die taak van die Sosiale Media Koördineerder is om die doelgedrewe identiteit van die gemeente in sosiale media uit te beeld.

WEBWERF

Dit het nodig geword dat die gemeente ‘n doelmatige tegnologiese platform daarstel en onderhou om alle kommunikasie middele te gebruik om effektief te kommunikeer binne en buite die gemeente. Die webwerf speel hierin ‘n groot rol.

AKSIESPAN

MAGNA RAUTENBACH