Finansiële Bestuur

Finansiële Bestuur

GEMEENTEBESTUUR

Die herderkudde model word nou vervang met ’n liggaamsmodel waarin die erkenning van gawes en ontwikkeling van bedienings sentraal staan. Effektiewe beplannings is ‘n vereiste waarin gewone lidmate ’n sleutelrol te speel het. Daarom is indringend die vraag gevra oor hoe die gemeente relevant en dinamies kon bly sonder om haar identiteit te verloor. Visionering, strategiese beplanning en monitoring word nou deel van die kerkraad se brood en botter terwyl die bestuursfunksies na ’n gemeentebestuurder en uitvoerende bestuur afgewentel word.

FINANSIES

Dit is die Kerkraad se verantwoordelikheid om te verseker dat die gemeente se finansiële bronne effektief, doelmatig en doeltreffend beheer en bestuur word. Hierdie funksie is deur die Kerkraad aan die bediening Finansiële Bestuur gedelegeer. Die bediening Finansiële Bestuur sien toe dat daar toereikende kontroles en beheermaatreëls in plek is om effektiewe, doelmatige en doeltreffende beheer en bestuur van die gemeente se finansiële bronne te bewerkstellig.

AKSIESPAN

MARCEL RAUTENBACH