Diensverhoudinge

Diensverhoudinge

ONS ROEPING

Een van die hoogste roepings van die Kerk is die van aanbidding. Ons Gemeentebediening is die ruggraat waarsonder ons nie kan funksioneer nie. Ons kry leiding uit die Woord van God:

Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.

JOHANNES 4:23-24

ONS AKSIEPLAN

Musiekbediening

Die taak van die Musiek-koördineerder is om ooreenkomstig die verkose musiekstyl musiek en lofprysing in die eredienste aan te bied.

Fasiliteite

Die taak van die fasiliteits-koördineerder is om die voortgesette beskikbaarheid van die plek van aanbidding, eiendom en ander fasiliteie te verseker.

Tegnologie platform

Dit het nodig geword dat die gemeente ‘n doelmatige tegnologiese platform daarstel en onderhou om alle kommunikasie middele te gebruik om effektief te komminikeer binne en buite die gemeente. Dit benodig die dienste van interne en eksterne kundiges en hierdie taak word aan so ‘n kundige binne die gemeente opgelê.

AKSIESPAN

HENNIE SCHOEMAN