Bedieninge

Bedieninge

Aanbiddingsbediening

ONS ROEPING Die Here vestig ons gemeente as ‘n huis van gebed vir die uitbreiding van Sy Koninkryk. Die Gebedsbediening vind sy motivering in die Woord van God: Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. HANDELINGE 2:42 ONS AKSIEPLAN Die biddende daarstel van leierskap en hulpbronne asook die skep van eietydse, relevante geleenthede om die gemeente, individueel en kollektief, klein en groot, te begelei tot ‘n…

Finansiële Bestuur

GEMEENTEBESTUUR Die herderkudde model word nou vervang met ’n liggaamsmodel waarin die erkenning van gawes en ontwikkeling van bedienings sentraal staan. Effektiewe beplannings is ‘n vereiste waarin gewone lidmate ’n sleutelrol te speel het. Daarom is indringend die vraag gevra oor hoe die gemeente relevant en dinamies kon bly sonder om haar identiteit te verloor. Visionering, strategiese beplanning en monitoring word nou deel van die kerkraad se brood en botter terwyl die bestuursfunksies na ’n gemeentebestuurder en uitvoerende bestuur afgewentel…

Kommunikasie & Beeldbestuur

ONS ROEPING Die Kommunikasie & Beeldbestuur Bedieningsgroep streef daarna om  deurlopend te verseker dat die beste kommunikasie mediums benut word om die Magaliesberg Gesinskerk roeping, beeld en die Blye Boodskap intern en ekstern tot die gemeente te versprei en te bemark. Ons kry leiding uit die Woord van God: Julle kan aan julle nageslag gaan vertel hoe Ek met al hierdie dinge wat Ek gedoen het, die Egiptenaars belaglik gemaak het. Ek het dit gedoen om vir julle te wys…

Diensverhoudinge

ONS ROEPING Een van die hoogste roepings van die Kerk is die van aanbidding. Ons Gemeentebediening is die ruggraat waarsonder ons nie kan funksioneer nie. Ons kry leiding uit die Woord van God: Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid,…

Woordverkondiging

ONS ROEPING Die hoogste roepings van die Kerk is die van aanbidding. Woordverkondiging is die ruggraat waarsonder ons nie kan funksioneer nie. Ons kry leiding uit die Woord van God: xxx. JOHANNES 4:23-24 ONS AKSIEPLAN xxx xxx. xxx xxx. xxx xxx. AKSIESPAN DR. TRIX TRUTER

Jeugbediening

ONS ROEPING As volwassenes is dit deel van ons roeping om sinvol saam met jongmense en kinders die lewensreis na volwassenheid aan te pak en hulle te lei om God op ‘n unieke manier te ontdek. Die taak van jeugbediening sluit aan by wat die Woord van God van ons vra: Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. DEUTERONOMIUM 6:5 Deur ons jeugbediening wil ons die jongklomp leer om Gog so…

Missionale Uitreik

ONS ROEPING Ons missionale roeping spreek duidelik uit die Woord van God: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld. MATTEUS 28:19-20 ONS AKSIEPLAN Daar is bevind dat Magaliesberg Gesinskerk ‘n kwynende gemeente…

Vat 5 Bediening

ONS ROEPING Die Vat 5 Bediening vind sy motivering in die Woord van God. Wanneer Jesus gekonfronteer word met wat die belangrikste opdrag in die wet van Moses is, is sy antwoord in wese dat dit nie gaan oor reëls nie, maar dat dit gaan oor verhoudings. Die lewe gaan oor liefde – liefde wat verfris, verkwik en nuut maak, maar ook ondersteun. Ons is Christus se liggaam hier op aarde. Net soos die verskillende liggaamsdele elkeen sy eie funksie…

Vrouediens

ONS ROEPING Om elke vrou in die gemeente die geleentheid te gee om haar spesiale gawes en talente op ‘n gesondere wyse tot eer van die Here aan te wend. Die Vrouediens aksie sluit aan by wat die Woord van God van ons vra: Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. PREDIKER…