Waar ons Byeenkom

Waar ons Byeenkom

Kies ‘n plek naby jou

Magaliesberg Gesinskerk is een kerk in twee bedieningslokale:

Buffelspoort Lokaal

Ons gemeente is dankbaar vir die welwillendheid van die ATKV Buffelspoortoord vir die beskikbaarmaking van hulle vergaderlokale. ‘N UITSONDELIKE VENNOOTSKAP Reeds sedert 2011 vind ons hoofdiens Sondae oggende plaas by die ATKV Buffelspoort. Gedurende hierdie tyd . . . .